MAKLUMAT PEMBAYAR (ZAKAT FITRAH)

CARA PEMBAYARANBUTIRAN ZAKAT FITRAH

BAYARAN FITRAH UNTUK
KADAR ZAKAT
BIL TANGGUNGAN(TERMASUK DIRI)
JUMLAH BAYARAN(RM)
JUMLAH BESAR