MAKLUMAT PEMBAYAR (ZAKAT FITRAH INDIVIDU)

CARA PEMBAYARANBUTIRAN ZAKAT FITRAH

KADAR ZAKAT
BIL TANGGUNGAN
JUMLAH BAYARAN(RM)
JUMLAH BESAR