MAKLUMAT PEMBAYAR

NAMA*
JENIS DOKUMEN
WARGANEGARA
NO. KAD PENGENALAN BARU*
ALAMAT SURAT MENYURAT*

POSKOD*
BANDAR*
NEGERI*
EMAIL
TELEFON*

BUTIR PEMBAYARAN

CARA PEMBAYARAN
PILIHAN BANK PEMBAYAR
TERMA DAN SYARAT PEMBAYARAN* BACA TERMA DAN SYARAT FPX

MAKLUMAT BAYARAN FIDYAH

KULKULATOR FIDYAH
BIL RAMADHAN (DILANGKAU) BIL HARI PUASA (DITINGGALKAN) KADAR FIDYAH(RM) JUMLAH FIDYAH(RM)
+
PANEL PENJUMLAHAN FIDYAH
BIL CUPAK JUMLAH(RM) HAPUS
JUMLAH BAYARAN KESELURUHAN