MAKLUMAT PEMBAYAR FIDYAH

CARA PEMBAYARAN


MAKLUMAT BAYARAN FIDYAH

KULKULATOR FIDYAH
BIL RAMADHAN (DILANGKAU) BIL HARI PUASA (DITINGGALKAN) KADAR FIDYAH(RM) JUMLAH FIDYAH(RM)
PANEL PENJUMLAHAN FIDYAH
BIL CUPAK JUMLAH(RM) HAPUS
JUMLAH BAYARAN KESELURUHAN

Dengan menekankan bebutang Teruskan Bayaran bererti anda telah bersetuju dengan terma dan syarat FPX.Terma & Syarat