MAKLUMAT PEMBAYAR (ZAKAT INDIVIDU)

CARA PEMBAYARAN


BUTIRAN ZAKAT

JENIS ZAKAT
CATATAN TAHUN/BULAN-TAHUN
eg: Tahun: 2019,2020
BulanTahun:012020,102020 ATAU Catatan Umum Jan-Mac2020 dsb.
JUMLAH BAYARAN(RM)
JUMLAH BESAR

Dengan menekankan bebutang Teruskan Bayaran bererti anda telah bersetuju dengan terma dan syarat FPX.Terma & Syarat