KALKULATOR ZAKAT

KIRAAN ZAKAT PENDAPATAN(73302)

RM

MAKLUMAT PENDAPATAN

12 x RM
RM
RM
RM
Bonus, Sewaaan, Pencen,Hadiah..
RM

MAKLUMAT PERBELANJAAN ASAS

RM
RM
RM1000 x
RM
RM4000 x
RM
12 x RM
RM
RM
12 x RM
RM
12 x RM
RM
RM
RM

JUMLAH ZAKAT PENDAPATAN

RM
RM
RM